Sport Hluk

Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu byl v Hluku založen v roce 1969 na podnět pana Jana Haly. Mezi zakládající členy dále patřili Štěpán Pospíšek, František Pištěk a František Smetka. Hrací místnost propůjčil oddílu závod Sport Hluk, který se také postaral o materiální vybavení oddílu. Družstva v soutěžích proto také startovala pod názvem Sport Hluk. Funkci předsedy oddílu postupně vykonávali Štěpán Pospíšek a Josef Fanta.stolní tenis

Oddíl byl velmi aktivní již od počátku. Po náboru žáků v místní ZŠ byla do mistrovských soutěží přihlášena tři družstva žáků. Z první vlny žáků byli nejúspěšnější Jan Hájek a Josef Macek, kteří se prosadili i na krajské úrovni.

K velkému rozmachu oddílu došlo v letech 1972-73, kdy byl zrušen oddíl stolního tenisu ve Slovácké Slávii Uherské Hradiště a soutěž krajského přeboru byla převedena do Hluku. Oddíl postupně získal zkušené hráče – Stanislava a Zdeňka Halu, Jaroslava Jurču a Jaroslava Hloška. K nim pak později přibyl exligový Jan Nováček, Josef Oslzla a Jan Nováček starší. V tomto období oddíl přihlásil do soutěží čtyři družstva dospělých a čtyři družstva žáků. A-družstvo mužů vyhrálo krajský přebor a postoupilo poprvé do národní ligy.

Mírný útlum činnosti nastal po přestěhování působiště oddílu ze závodu Sport do místní sokolovny v roce 1980. Zde byly podmínky nepoměrně horší, špatné vytápění, nekvalitní podlaha, ale oddíl i přes tyto obtíže pokračoval v činnosti. Dobrá tréninková morálka mužů se začala projevovat i ve výsledcích žáků. Vedle Josefa Macka, Jana Hájka, Mirka Vaškovice a Luboše Mořického začali vyrůstat dva velmi nadějní hráči – Vít Ratajský a Jiří Kolísek.

Zásluhou již jmenovaných hráčů sbíral oddíl jeden úspěch za druhým. Jan Nováček byl dlouhá léta nejlepším hráčem okresu a několikrát figuroval mezi nejlepšími sportovci okresu. Vít Ratajský se dostal až na republikovou úroveň a v roce 1983 (jako hráč TJ Vítkovice) získal dokonce titul Mistra ČR ve dvouhře mužů.

V sedmdesátých letech se tak utvořil v Hluku velmi silný kolektiv, který úspěšně reprezentoval Hluk v krajských i celostátních soutěžích. Podmínky v sokolovně se neustále zhoršovaly a tak oddíl uvítal pomoc místní ZŠ, která poskytla pro činnost oddílu novou tělocvičnu školy. Po celé toto období vykonal největší kus práce jednatel oddílu Jan Hala, ve funkci předsedy se vystřídali Josef Fanta, Štěpán Pospíšek a Jaroslav Hlošek.

Další podstatný impulz nastal v činnosti stolních tenistů v roce 1982, kdy se předsedou oddílu stal RNDr. Zdeněk Botek. Začala velmi intensivní práce s mládeží a ve spolupráci s dalšími trenéry Jaroslavem Hloškem, Stanislavem Sadílkem a ing.Rostislavem Zábranským dokázali v krátkém čase vychovat ze široké základny hráče, kteří přední umístění v celostátních soutěžích. Tomáš Sadílek, Andrea Botková a Vladislava Botková přivezli do Hluku žákovské medaile z přeborů ČSR i ČSSR, krajských medailí bylo v letech 1985-88 více než 20. Mimo zlaté medaile ve dvouhrách Tomáše Sadílka a Andrei Botkové patří k nejcennějším zlato družstva starších žáků ve složení Tomáš Sadílek, Petr Hlošek a Robert Šimčík. Uvedené výsledky vedly k zařazení Tomáše Sadílka a Andrei Botkové do kadetské reprezentace ČSR.

Koncem osmdesátých let měl oddíl ideální podmínky pro svoji činnost – stálá herna v nové sportovní hale s osmi stoly patřila k nejlepším v rámci ČSR, kvalitní trenéři i funkcionáři mohli do soutěží přihlásit pět družstev mužů, tři družstva žen a tři družstva žactva. Oddíl pořádal veškeré turnaje v rámci okresu, odehrály se zde krajské přebory a dokonce i Mistrovství ČSR i ČSSR v žákovských kategoriích. Vrcholem bylo pořadatelství utkání Evropské ligy dospělých ČR – Bulharsko 8.března 1989, v němž sportovní hala naplněná osmi sty diváky aplaudovala našim reprezentantů Jindřichu Panskému, Milanovi Orlowskému a Marii Hrachové při vítězství 7:0.

Devadesátá léta navázala na práci s mládeží předchozích let a v líhni talentů se prosazovali další nadějní hráči. Na krajskou úroveň dosáhli další mladí stolní tenisté – Katka Podlasová, Marcela a Martina Hrubé, Zdeňka Lopatová, Petra Mitáčková, Petr Hájek, Vít Pospíšek, Kamila a Blanka Uhrovi, Štěpánka a Jarmila Pospíškovi, Zdeňka Lopatová, Zbyněk Dufka a Karel Krhovský. Družstvo žen vyhrálo krajský přebor a začalo úspěšně působit v národních soutěžích, v dresu Hluku postupně hrály mimo již výše jmenované např. G.Malotová, D.Smištíková či M.Sýkorová. V družstvu mužů, které také postoupilo až do první ligy, se postupně sešli nejlepší hráči regionu Jan Nováček, Jaroslav Jurča, Josef Macek, Tomáš Sadílek, Petr Hlošek, Karel Bojko, Jaroslav Kolůch, Martin Rubáš, Vratislav Slunečko a další. Oddíl vedl v těchto letech z funkce předsedy Jan Uher a později Karel Krhovský.

Další křižovatkou se stal rok 2000, kdy vedení České asociace stolního tenisu umístilo do Hluku jedno ze svých pěti Sportovních center mládeže. Pod vedením Andrei Botkové a Karla Bojka se připravovali nejlepší mladí hráči regionu, mimo domácí naděje Miroslava Janču, Moniku Jančovou, Lucii Žmolíkovou a Anetu Kučerovou prošli SCM také pozdější reprezentanti Tomáš Konečný, Martina Smištíková a Hana Matelová. Uvedení hráči v dresu Spartaku Hluk získali četné medaile na republikových mistrovstvích, reprezentovali ČR na mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů a také odtud putovali do Hluku medaile.

Mezi nejvýraznější výsledky této éry patří:

 • zlatá medaile M.Smištíkové v družstvech juniorek a stříbro ve dvouhře juniorek na ME v Moskvě v roce 2002
 • zlatá medaile ve čtyřhře kadetek na ME v Bratislavě roce 2000 Martina Smištíková
 • bronzová medaile ve čtyřhře kadetek na ME v Bratislavě v roce 2000 Monika Jančová
 • bronzová medaile v družstvech kadetek na ME v Bratislavě v roce 2000 M.Smištíková, M.Jančová
 • stříbrná medaile v družstvech kadetů na ME 2000 Miroslav Janča
 • bronzová medaile Lucie Žmolíkové ve družstvech kadetek na ME v Moskvě 2002
 • bronzová medaile Lucie Žmolíkové ve čtyřhře kadetek na ME v Novem sadu v roce 2003
 • titul Mistryň ČR družstvo kadetek v letech 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005
 • Aneta Kučerová se stala Mistryní ČR ve dvouhře ve všech mládežnických kategoriích – ml.žactvo, st.žactvo, dorost, U21 v letech 2002 až 2011
 • Monika Jančová a Mirek Janča získali zlato ve dvouhře mladšího žactva v roce 1999
 • přibližně 50 medailí z Mistrovství republiky mládeže v různých věkových kategoriích

stolní tenisVýkonnost děvčat se projevila i v dlouhodobé soutěži družstev žen, po postupu do celostátní extraligy v roce 2001 se v letech 2005 – 2010 umísťovalo družstvo žen Spartaku Hluk vždy na 4. nebo 5. místě v rámci celé České republiky. O tento mimořádný úspěch se pod vedením trenérky Andrei Botkové zasloužily tyto hráčky: Lucie Žmolíková, Aneta Kučerová, Monika Jančová, Hana Matelová, Soňa Hudecová – Slovensko, Tereze Štrofová, Štěpánka Pospíšková, Kristýna Galušková, Egle Stuckyte – Litva, Věra Galanská – Slovensko.

Vrcholem tohoto období bylo pořadatelství Mistrovství České republiky dospělých, které se konalo v Hluku 2.-4.března 2001. Mimo obrovský pořadatelský úspěch dosáhli na medaile v kategorii dospělých naši odchovanci Tomáš Sadílek a Andrea Botková – v mixu byl Tomáš bronzový a Andrea dokonce stříbrná ve čtyřhře. Vítězi dvouher se v Hluku stali Petr Korbel a Jana Dobešová. Stejně úspěšně bylo podruhé uspořádáno Mistrovství České republiky dospělých v naší sportovní hale v roce 2006.

Naši odchovanci se prosadili i na Mistrovství ČR dospělých – v roce 1992 byla Andrea Botková mistryní ČSFR ve čtyřhře žen a znovu získala titul mistryně ČR v roce 1998 opět ve čtyřhře žen, Tomáš Sadílek vyhrál titul Mistr ČR v mixu v roce 2002 a dále ještě získal ve stejné disciplíně dvě bronzové medaile. V roce 2009 získala Aneta Kučerová na Mistrovství ČR dospělých dokonce dvě medaile – zlato ve čtyřhře žen a stříbro ve smíšené čtyřhře.

Stolní tenis patří v historii sportu v Hluku na významné místo. Mnohé tituly mistrů ČR i mezinárodní úspěchy byly dovršena startem v Evropské lize v reprezentaci dospělých (Andrea Botková v utkání Chorvatsko – ČR a Slovinsko – ČR v roce 1996 a Aneta Kučerová v utkání Rusko – ČR v roce 2011), okresní sportovní organizace několikrát vyznamenala nejlepší trenéry a hráče ( v roce 2005 Andrea Botková trenérka roku, v roce 2008 družstvo žen nejúspěšnější kolektiv a v roce 2009 Aneta Kučerová nejlepší sportovec okresu).

Vynikající podmínky se podařilo naplnit bohatou prací s mládeží, budoucnost tohoto sportu je v Hluku i nadále závislá jen na schopných a obětavých funkcionářích.

Doc. dr. Zdeněk Botek, CSc.

stolní tenis

Partneři