Sport Hluk

Šachy

První historické zmínky o aktivitě hluckých šachistů jsou z válečných let 1941-1942. Dnes už se nedá přesně zjistit, zda byl oddíl samostatný nebo pod některou tělovýchovnou jednotou Sokola, Orla nebo Dělnickou tělocvičnou jednotou. Soutěže družstev byly pro okres Uherské Hradiště rozděleny v župách a Hluk měl dvě družstva v soutěži Uherskohradišťská župa-III. třída jih a IV. třída jih. Počet družstev byl tehdy malý a výsledky Hlučanů divoké. Často docházelo ke kontumačním výsledkům i celých družstev. Poté následovala válka a další zmínky o hluckém šachu jsou až z roku 1953, kdy měl Hluk v soutěži jedno družstvo, které hrávalo pod hlavičkou Závodní sokolské jednoty Autopal Hluk.šachy

Začátek pravidelných celostátních soutěží se datuje od roku 1969. Od roku 1969 do roku 1983 nejsou žádné dostupné zmínky o šachu v Hluku, takže se dá konstatovat, že šachový oddíl v Hluku pod hlavičkou TJ Spartak Hluk založil v roce 1983 Tonda Kremr a oddíl měl 12 členů. Mezi zakládající členy šachového oddílu patřili: Hala Miroslav, Štefaník František, Machálek Jaroslav, Macek Jiří, Prajza Jaroslav, Křápek Josef, Machálek František, Vychorec Miroslav, Sikan Nikolaj, Ťok František a Malůšek František. V první sezoně uhráli Hlučané šest bodů a skončili na 5. místě v okresní soutěži. Hrávalo se na fotbalových kabinách na hřišti. V roce 1984 se šachový oddíl rozrůstá na 23 členů, z toho 16 dospělých a 7 žáků. Proto bylo v následující sezoně založeno „B“ družstvo, které rovněž hrálo okresní soutěž.

V roce 1985 došlo k další velké historické změně – činnost oddílu se přesunula na novou sportovní halu. Za Hluk tehdy hrávali tito hráči: Hala Jaroslav (jako host z Lokomotivy Brno), Vychorec Miroslav, Šimek František, Hala Miroslav, Rybnikář František, Sikan Nikolaj, Macek Jiří, Štefaník Antonín, Machálek Jaroslav, Křápek Josef, Kremr Antonín, Štefaník Petr, Štefaník František a Hráček Vít. V následujících letech startovaly obě hlucká družstva v okresních soutěžích se střídavými úspěchy.

Mezi nejúspěšnější sezony v historii hluckého šachu můžeme pokládat roky 2008, 2009 a 2010, kdy družstvo „A“ za pomoci hostujících hráčů, bojovalo o přední místa v okrese a postup do kraje unikl vždy jen o vlásek. V okresních soutěžích startovala v tomto období tři hlucká družstva, přitom v oddíle bylo pouze 23 členů, z toho 12 dospělých a 11 žáků.

šachyV současné době má oddíl 14 aktivních hráčů, z toho 10 dospělých a 4 žáky. Oddíl každoročně pořádá mládežnické turnaje na hlucké tvrzi a spolupracuje při pořádání velkých šachových turnajů na sportovní hale.

A na závěr nejaktuálnější informace o šachovém dění v Hluku – oddíl se rozhodl na dobu neurčitou přerušit svou aktivní činnost.

Jaroslav Hala

Partneři